Bị đề xuất tịch thu 372 tỉ đồng, các nhà mạng vẫn im lặng!