Bị đánh ghen, túm tóc giữa đường, cô bồ vẫn cố thủ trên xe gọi điện cho nhân tình