Bị CSGT xử lý, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây 'khủng'