Bị công ty sa thải để né thưởng Tết, tôi phải làm sao?