Bị công an xã phê xấu lý lịch, dân tắc lối mưu sinh