Bị cho quay lén cháu gái đang tắm, dượng bị cháu trai đâm tử vong