Bị cây đinh gỉ sét văng vào phổi, người đàn ông nghèo nhịn đến bệnh viện suốt 4 tháng