Bị cáo uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa quốc tế sau khi nghe tuyên án