Bị cáo đầu độc tình già lặng người khi nghe tòa tuyên án