Bị cáo Châu Thị Thu Nga phủ nhận việc chi 30 tỷ đồng 'chạy' ĐBQH