Bị cắm sừng, hôn phu quyết trả thù đời bằng... gái gọi