Bị bỏng nặng do kẻ xấu ném chai xăng vào nhà lúc gần nửa đêm