Bị bắt vì làm giả vé số trúng thưởng đặc biệt 2 tỉ đồng