Bị bắt tại trận ngoại tình, cắn đứt luôn “của quý” của chồng