Bị bạn gái mắng, bắt taxi về trước vì yêu 2 tháng vẫn chưa nắm tay