Bí ẩn phía sau lá đơn từ chức: Ông Hải từ quan, vì đâu nên nỗi?