Bí ẩn nguyên nhân cán bộ xã tử vong trong phòng ngủ