Bí ẩn cuộc đời Đại Cathay - từ trẻ bụi đời thành 'trùm du đãng' Sài Gòn