Bệnh viện nói gì về 94 bệnh án tâm thần nghi làm giả để trốn án