Bệnh viện làm gì sau quy định 1 bàn chỉ khám 65 bệnh nhân/ngày?