Bệnh nhân ‘ngộ độc thức ăn’ vì trong bụng toàn đinh và đồng xu