Bệnh nhân đầu tiên tử vong do mắc sốt rét ở Bình Phước