Bệnh nhân đau bụng, bác sĩ nội soi thấy hàng trăm đồng xu và ốc vít