'Bệnh lạ' khiến bé gái 12 ngày tuổi phải… đi nhổ răng