Bé trai thủng ruột do nhiễm giun tròn chó mèo không phát hiện kịp thời