Bé trai bị thủng 50 lỗ ở ruột vì nhiễm ấu trùng giun từ chó mèo