Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở nghĩa trang