Bé gái nhảy từ nóc nhà 4 tầng xuống đất để trốn 'yêu râu xanh'