Bé gái bị bệnh viện bỏ mặc khi gia đình chưa đóng viện phí?