Bé gái 3 tuổi bị mẹ lột sạch quần áo, dội nước lạnh bắt đứng ngoài trời mưa rét?