Bé 8 tuổi sốc thuốc và mất mạng khi ăn hết đĩa 'ngũ cốc' ma túy đá của bố