Bé 7 tháng tuổi tử vong sau nhiều ngày nằm viện mà không ra bệnh