Bầu Đức: Bầu Tú hãy nghỉ sớm, đừng xài tiền của VPF