Bắt xe tải vận chuyển hơn 2.000 quả pháo trái phép

134/1,262