Bất thường điểm thi THPT Quốc gia: Phải chịu đau để cắt bỏ hết ung nhọt