Bắt nhanh đối tượng chặn ô tô cướp tài sản trong đêm