'Bật ngửa' với những hình ảnh hài hước trong hậu trường của các MC và BTV nổi tiếng