Bất ngờ xe tiền tỉ gắn biển giả quân đội "đắp chiếu" trong 1 nhà hàng