Bất ngờ về chân dung thanh niên xăm trổ vạch quần ở BOT Nam Định