Bất ngờ loại hạt màu xanh 6 triệu/kg, nhà giàu Hà Nội đang săn tìm