Bắt nghi phạm táo tợn cướp tiền, đâm trọng thương chủ cửa hàng