Bắt nghi can phóng hỏa, thiêu người phụ nữ đang thắp nhang