Bắt khẩn cấp thanh niên giết người tình rồi tạo hiện trường giả