Bắt khẩn cấp 2 nghi can mua bán ma túy có trang bị súng