Bắt kẻ đâm 3 người trong gia đình tình cũ thương vong rồi tự sát