Bắt hai nghi phạm cứa cổ, cướp tài sản tài xế taxi trong đêm