Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 340 kg tê tê quý hiếm