Bắt giữ thành công kẻ cướp tiệm vàng gây chấn động Bình Dương

14/1,037