Bắt giữ người Trung Quốc chuyên đập cửa kính ô tô lấy cắp trên 3 tỷ đồng