Bắt giữ người say rượu, cảnh sát phát hiện thứ kinh khủng trong quần